Kalite Komisyonun'da görevli öğrenci temsilcisinin görev süresinin bir yıl olması ve mevcut öğrencinin bir yıllık görev süresinin dolması sebebiyle 13.10.2017 tarihinde toplanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunun 2017/165 sayılı kararıyla Muhammet Fatih KÜÇÜKKARA Üniversitemiz Kalite Komisyonuna seçilerek bir yıllık görevine başlamıştır.

Powered by Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi