Misyon

 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi;  evrensel  standartlarda eğitim  öğretim  yaparak  insanlığın gelişimine  hizmet  edecek  nitelikli
nesiller yetiştirmeyi, ülke  gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en
iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.
 
 Vizyon
 
Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan,
girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek  bilgi ve  teknoloji üreten, araştırma geliştirme  alanında uluslararası seviyeye ulaşmış  saygın
bir üniversite olmak.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Powered by Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi