Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ana Doküman Listesi
       
1 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prosedürler Listesi
       
2 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İş Akışları Listesi
       
3 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Talimatlar Listesi
       
4 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi
       
5 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Görev Tanımları Listesi
       
6 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Organizasyon Şemaları Listesi
       
7 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Dokümanları Listesi
       
8 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetmelikler Listesi
       
9 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönergeler Listesi
       
10 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Süreç Yönetim Şemaları Listesi
       
11 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Formlar Listesi
       
12 - LS - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Planlar Listesi
       
13 - LS - Kalite Yönetim Koordinatörlüğü  İç Denetçi Listesi
       
14 - LS - SKS Daire Başkanlığı Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
15 - LS - İdari ve Mali İşler Daire Bşkn. Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
16 - LS - İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
17 - LS - Fen Edebiyat Fakültesi Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
18 - LS - Fen Edebiyat Fakültesi Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
       
19 - LS - Kütüphane ve Dokamtasyon Daire Bşkn. Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
20 - LS - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi
       
21 - LS - Ziraat Fakültesi Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
       
22 - LS - Ziraat Fakültesi Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
23 - LS - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi 
       
24 - LS - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
25 - LS - SKS Daire Başkanlığı  Tedarikçi Listesi
       
26 - LS - Doküman Revizyon Takip Listesi
       
29 - LS - Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Listesi
       
30 - LS - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi
       
31 - LS - Asansör Bakım-Onarım Takip Listesi
       
32 - LS - Dagıtılan Lisanslı Program Listesi
       
33 - LS - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  Bakıma Tabi Cihazların Listesi
       
34 - LS - İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Tedarikçi Listesi
       
35 - LS - Tıp Fakültesi Biyokimya ABD Kalibrasyona Tabi Cihazların Listesi
       
36 - LS - Kalite Koordinatörlüğü Listeler
       
       
Powered by Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi