Kurum İç Değerlendirme Raporları                              Yükseköğretim Kalite Kurulu                   
     
2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu   Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
     
2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu   Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.3 GÜNCEL)
    Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.2)                  
             
    Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu          
      Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları                  
      Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu                  
      Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği                   
      Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği                  
      Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu                  
      Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu                  
      Ek.5/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu                  
      Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu                  

 

 

 

 

Powered by Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi