-->

Üniversitemiz ilk program öz değerlendirme süreci

15 Mayıs 2020

Üniversitemiz ilk program öz değerlendirme sürecine başladı. Bunun için önce, öz değerlendirme için öğrencisi olan her eğitim-öğretim programından birer adet program öz değerlendirme koordinatörü belirlendi. YÖKAK tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yaklaşık 100 üniversite ile bizimde kullanımımıza açılan web tabanlı program değerlendirme sistemine (üybs) bu kullanıcılar tanımlandı. Bu program öz değerlendirme sorumluları kendi programları adına giriş yapma ve bu programda eğitim-öğretim faaliyetine katılan diğer öğretim elemanlarıyla en az 3’er kişilik öz değerlendirme yetkisine sahip olacaklar. 14.05.2020 ile 14.06.2020 tarihleri arasında YÖKAK tarafından belirlenmiş kriterlere göre Eğitim-Öğretim programlarındaki faaliyetler değerlendirilerek bu sisteme kaydedilecek. 15.06.2020 ile 14.07.2020 tarihleri arasında ise bu öz değerlendiriciler, kendi programları dışındaki programların yazılmış öz değerlendirme raporlarını ‘akran’ olarak değerlendirecek. Sistemde program öz değerlendirme raporlarını değerlendirecek ‘akran değerlendirme ekibi belirleme yetkisi’ bu program için atanmış öz değerlendirme program sorumlularında olacak. ‘Akran Değerlendirme’ ekipleri en az 3 kişiden oluşması planlanmakta olup, öz değerlendirici havuzundan seçilecekler. Akran değerlendirmesinde tarafsız olması ve değerlendirilecek alan konusunda bilgili olmaları tercih nedeni olacak. YÖKAK tarafından belirlenmiş ÜBYS Ölçütlerinin daha rahat anlaşılabilmesi için öz değerlendirme/akran değerlendirme ekiplerimizde görevli öğretim elemanlarımız için kılavuzluk yapmak üzere aşağıdaki ‘ÜYBS Ölçüt Açıklama Tablosu’ kullanılabilir. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top