Hide Main content block

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4650 Fax: +90 374 253 4527
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top