< < 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
-->

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

30 Nisan 2021

Üniversitemizin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki Kalite Güvence Sistemleri, Eğitim-Öğretim, Ar-Ge, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemleri başlıklarındaki faaliyetleri özetleyen, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ölçütlerine göre web tabanlı sisteminde hazırlanmış bir yıllık öz değerlendirme raporu olan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2020 Kurum İçi Değerlendirme Raporu" hazırlanmış ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Sistemine işlenmiştir.

Hazırlanan rapora https://kalite.ibu.edu.tr/images/documents/2020_Kidr.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top