-->

Birim Faaliyet Raporlarının Sözlü Sunumları Gerçekleştirildi

07 Mayıs 2021

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ), birimlerimizin yıllık faaliyet raporlarının düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi ve tüm birimlerin Üniversitemizdeki faaliyetler hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla, birim amirleri tarafından, 19.04.2021 saat 08.30 da başlayarak 27.04.2021 saat 16.30 a kadar çevrim içi olarak ‘2020 Yılı Birim Faaliyet Raporları’nın sözlü sunumları yapıldı.

Böylece birimlerin yıllık faaliyet raporları üzerinden üniversitemizin tüm birimlerinin karşılıklı tanınırlığının pekiştirilmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımı sağlandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Daire Başkanlıklarından oluşan Üniversitemiz bünyesindeki toplam 57 birim, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Gürel, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Samettin Gündüz ile Senato Üyelerine ve İdari Birim Sorumlularına, 2020 Yıllık Faaliyet Raporlarını sözlü olarak sundular. Sunumların sonunda, soru-cevap bölümü ve faaliyetler hakkında görüşmeler yapıldı.

Sunumların bitiminde, sunumlar esnasında Üniversitemizin panoramik bir fotoğrafının ortaya konduğu, kurumun bütünlüğü ve tüm faaliyetleri açısından öğretici olduğu, iş birliği yapabilecek birimlerin birbirlerini daha iyi tanıdığı değerlendirmelerinde bulunuldu. Sunum toplantılarının, yıllık yerine 6 aylık aralıklarla yapılabileceği, sunum takviminin daha geniş bir zamana yayılabileceği, tüm öğretim üyelerimizin katılımlarının sağlanabileceği, Fakülte Kurullarına Senato Üyelerinin eşlik edebileceği gibi temenniler görüşüldü.

Hazırlanan sunumlara http://kalite.ibu.edu.tr/dokuman-kalite/birimler-faaliyet-rapor-sunumlari  adresinden ulaşılabilmektedir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top