2020 Yılı Birimler Faaliyet Rapor Sunumları

 

    AKİMER
    Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
    BAMER 
    BAP Koordinatörlüğü
    BETUM
    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    Bolu MYO
    Bolu Teknik Bilimler MYO
    Diş Hekimliği Fakültesi
    Döner Sermaye İşletmesi
    Eğitim Fakültesi
    Engelli Öğrenci Birimi
    Fen Edebiyat Fakültesi
    Genel Sekreterlik
    Gerede MYO
    Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi
    Güzel Sanatlar Fakültesi
    Hukuk Müşavirliği
    İBUZEM
    İç Denetim Birimi
    İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
    İlahiyat Fakültesi
   

İletişim Fakültesi

    KARMER
    Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
    Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
    Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO
    Mengen MYO
    Mimarlık Fakültesi
    Mudurnu Süreyya Astarcı MYO
    Mühendislik Fakültesi
    NÜRDAM
    Okul Öncesi Eğitim UYG. AR. Merkezi
    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
    Personel Daire Başkanlığı
    Sağlık Bilimleri Fakültesi
    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
    Seben MYO
    Spor Bilimleri Fakültesi
    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
    SÜYAM
    TAMER
    Teknoloji Fakültesi
    TIP FAKÜLTESİ
    TÖMER
    TTMER
    Turizm Fakültesi
    Türk Dili Bölümü
    Uluslararası İlişkiler Ofisi
    Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
    Yabancı Diller Yüksekokulu
    YABANMER
    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
    Yeniçağa Yaşar Çelik MYO
    YENİGIDAM
    Ziraat Fakültesi

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top