Formlar

       
  1 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ  AB PROJELERİ BANKA LİSTESİ/ÖN ÖDEME TALEP FORMU
       
  2 -FR- T.C.ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ AB PROJELERİ ÖN ÖDEME MAHSUP FORMU
       
  3 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ BELİRLEME FORMU
       
  4 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS SAYMA İŞLEM FORMU
       
  5 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZ DANİSMANİ ATAMA FORMU
       
  6 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA TEZ DANİSMANİ ATAMA FORMU
       
  7 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZ DANİSMANİ DEĞİŞİKLİK FORMU
       
  8 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİK  FORMU
       
  9 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU
       
  10 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA FORMU
       
  11 -FR- EADB İÇİN HATIRLATMA
       
  12 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İNTİBAK VE EŞDEĞERLİK TABLOSU
       
  13 -FR- KESİN KAYIT NOT İPTALİ FORMU
       
  14 -FR- NOT BİLDİRİM FORMU
       
  15 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN PASAPORT VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU
       
  16 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA YETERLİK SINAVI TUTANAK FORMU
       
  17 -FR- T C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TARİHİ BELİRLEME DİLEKÇESİ (ÖĞRETİM ÜYESİ)
       
  18 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI TUTANAK FORMU
       
  19 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI TARİHİ BELİRLEME DİLEKÇESİ
       
  20 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TUTANAK FORMU
       
  21 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ DANIŞMANI TEZ TESLİM DİLEKÇESİ (TEZ SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE)
       
  22 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİ BENZERLİK TARAMA FORMU
       
  23 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE TEZ DANIŞMANI JÜRİ ÖNERİSİ DİLEKÇESİ
       
  24 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ SINAVI TUTANAK FORMU
       
  25 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ JÜRİ ÜYESİ TEZ DEĞERLENDİRME FORMU
       
  26 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK  TUTANAĞI (TEZ SINAV JÜRİSİ / TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ İÇİN)
       
  27 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ TESLİM DİLEKÇESİ (TEZ SINAVINA GİRDİKTEN SONRA)
       
  28 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ VE TEZ DANIŞMANI İNTİHAL BEYAN FORMU
       
  29 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL DERS TELAFİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ
       
  30 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS TELAFİSİ YAPILDIKTAN SONRA DERS TELAFİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ
       
  31 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NOT İPTAL DİLEKÇESİ
       
  32 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  (NOT  DÜZELTME/BİLDİRİM FORMU) (ÖĞRETİM ÜYESİ)
       
  33 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ( ÖZEL ÖĞRENCİ NOT BİLDİRİM FORMU) (ÖĞRETİMÜYESİ)
       
  34 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL GÖREV TALEP DİLEKÇESİ
       
  35 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ OKUTULACAK DERS ÖNERİ FORMU
       
  36 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMA DERS EKLEME/KAPATMA ÖNERİ FORMU
       
  37 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ DANIŞMANLIĞI BIRAKMA DİLEKÇESİ
       
  38 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ TÜBİTAK KURUM HİSSESİ REKTÖRLÜK PAYI KULLANIMI OLUR FORMU
       
  39 -FR- BURSLU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
       
  40 -FR- TUBİTAK MAHSUP KESİN HESAP FORMU
       
  41 -FR- TUBİTAK ÖN ÖDEME TALEP FORMU
       
  42 -FR- ÖRNEK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ YAZISI
       
  43 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ AVANS TALEP FORMU
       
  44 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİŞME RAPORU 
       
  45 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SONUÇ RAPORU
       
  46 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞKANLIĞI İHTİYAÇ BİLDİRME FORMU
       
  47 -FR- T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ AVANS MAHSUP FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top