Görev Tanımları

 

  1 -GT- 001 Rektör
       
  2 -GT- 002 Rektör Yardımcısı I
       
  3 -GT- 003 Rektör Yardımcısı II
       
  4 -GT- 004 Genel Sekreter
       
  5 -GT- 005 Genel Sekreter Yardımcısı
       
  6 -GT- 006 Özel Kalem Müdürü
       
  7 -GT- 007 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
       
  8 -GT- 008 Bilgi Edinme Sorumlusu
       
  9 -GT- 009 İç Denetim Birimi Başkanı
       
  10 -GT- 010 İç Denetçi
       
  11 -GT- 011 Hukuk Müşaviri
       
  12 -GT- 012 Avukat
       
  13 -GT- 013 Personel Daire Başkanı
       
  14 -GT- 014 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
       
  15 -GT- 015 Şef
       
  16 -GT- 016 Bilgisayar İşletmeni
       
  17 -GT- 017 Memur
       
  18 -GT- 018 Öğrenci İşleri Daire Başkanı
       
  19 -GT- 019 Strateji Geliştirme Daire Başkanı
       
  20 -GT- 020 Mali Hizmetler Uzmanı
       
  21 -GT- 021 Muhasebe Yetkilisi
       
  22 -GT- 022 Taşınır Konsilide Yetkilisi
       
  23 -GT- 023 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
       
  24 -GT- 024 Elektrik-Elektronik Mühendisi
       
  25 -GT- 025 İnşaat Mühendisi
       
  26 -GT- 026 Makine Mühendisi
       
  27 -GT- 027 Mimar
       
  28 -GT- 028 Peyzaj Mimarı
       
  29 -GT- 029 Şöför
       
  30 -GT- 030 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
       
  31 -GT- 031 Kütüphaneci
       
  32 -GT- 032 Bilgi İşlem Daire Başkanı
       
  33 -GT- 033 Bilgisayar Mühendisi
       
  34 -GT- 034 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
       
  35 -GT- 035 Gıda Mühendisi
       
  36 -GT- 036 Psikolog
       
  37 -GT- 037 Aşçı
       
  38 -GT- 038 Dekan
       
  39 -GT- 039 Dekan Yardımcısı
       
  40 -GT- 040 Bölüm Başkanı
       
  41 -GT- 041 Anabilim Dalı Başkanı
       
  42 -GT- 042 Bölüm  Başkanı Yardımcısı
       
  43 -GT- 043 Bölüm Sekreteri
       
  44 -GT- 044 Öğretim Üyesi
       
  45 -GT- 045 Araştırma Görevlisi
       
  46 -GT- 046 Özel Kalem
       
  47 -GT- 047 Fakülte Sekreteri
       
  48 -GT- 048 Sekreter
       
  49 -GT- 049 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
       
  50 -GT- 050 Uzman
       
  51 -GT- 051 Yüksekokul Müdürü
       
  52 -GT- 052 Yüksekokul Müdür Yardımcısı
       
  53 -GT- 053 Yüksekokul Sekreteri
       
  54 -GT- 054 Öğretim Elemanı
       
  55 -GT- 055 Enstitü Müdürü
       
  56 -GT- 056 Enstitü Müdürü Yardımcısı
       
  57 -GT- 057 Enstitü Sekreteri
       
  58 -GT- 058 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
       
  59 -GT- 059 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
       
  60 -GT- 060 Türk Dili Bölüm Başkanı
       
  61 -GT- 061 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanı
       
  62 -GT- 062 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
       
  63 -GT- 063 Grafik-Web Tasarımcı
       
  64 -GT- 064 Editör
       
  65 -GT- 065 SUYAM Müdürü
       
  66 -GT- 066 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı
       
  67 -GT- 067 Özel Güvenlik Görevlisi
       
  68 -GT- 068 Temizlik Personeli
       
  69 -GT- 069 İş Güvenliği Uzmanı
       
  70 -GT- 070 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı
       
  71 -GT- 071 Döner Sermaye İşletme Mdürü
       
  72 -GT- 072 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
       
  73 -GT- 073 Kalite Koordinatörü
       
  74 -GT- 074 Okutman
       
  75 -GT- 075 Kalite Koordinatör Yardımcısı
       
  76 -GT- 076 Kalite Uzmanı
       
  77 -GT- 077 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ayniyat Saymanı
       
  78 -GT- 078 Birim Kalite Uzmanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top