İş Akışları

  2 - İA - FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM/ORTAK PROGRAM AÇMA SÜRECİ
       
  3 - İA - AKADEMİK TAKVİM HAZIRLAMA SÜRECİ
       
4 - İA - ÖĞRENCİ KONTENJANI BELİRLEME SÜRECİ
       
  5 - İA - ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRİLEN İLK ÖĞRENCİ KAYIT SÜRECİ
       
  6 - İA - ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA SÜRECİ
       
  7 - İA - ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
       
  8 - İA - DERS KAYIT HAZIRLIK SÜRECİ
       
  9 - İA - DÖNEM HARÇ (KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ) YATIRMA SÜRECİ
       
  10 - İA - ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME VE KAYIT SÜRECİ
       
  11 - İA - HARÇ İADE SÜRECİ
       
  12 - İA - HATALI NOT DÜZELTME SÜRECİ
       
  13 - İA - İLİŞİK KESME SÜRECİ
       
  14 - İA - DİPLOMA VERME SÜRECİ
       
  15 - İA - GELEN EVRAK İŞ AKIŞI
       
  16 - İA - GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI
       
  17 - İA - DİSİPLİN KURULU İŞ AKIŞI
       
  18 - İA - SENATO İŞ AKIŞI
       
  19 - İA - SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI
       
  20 - İA - DOKÜMAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
       
  21 - İA - SATIN ALMA İŞ AKIŞI
       
  22 - İA - DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL-HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI
       
  23 - İA - YÖNETİM KURULU İŞ AKIŞI
       
  24 - İA - İPTAL-İHDAS İŞ AKIŞI
       
  25 - İA - İDARİ PERSONEL TENKİS-TAHSİS İŞ AKIŞIŞI
       
  26 - İA - ÖĞRETİM ELEMANLARININ NAKLEN ATAMA İŞ AKIŞI
       
  27 - İA - ÖĞRETİM ELEMANLARININ AÇIKTAN ATAMA İŞ AKIŞI
       
  28 - İA - 1416 SAYILI KANUN UYARINCA MEB HESABINA ÜNİVERSİTEMİZ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER ADINA GİDEN ÖĞRENCİLERİN ATANMASI HK. İŞ AKIŞI
       
  29 - İA - YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAMI İŞ AKIŞI
       
  30 - İA - 2547 S.K. 35. MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZE GELEN ÖĞRETİM ELEMANLARI İŞ AKIŞI
       
  31 - İA - 2547 S.K. 35. MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZDEN GİDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI İŞ AKIŞI
       
  32 - İA - SÜRELİ ATANAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATAMA İŞ AKIŞI
       
  33 - İA - KPSS ATAMALARI İŞ AKIŞI
       
  34 - İA - ÖĞRETİM ELEMANLARININ NAKLEN AYRILMA İŞ AKIŞI
       
  35 - İA - EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  36 - İA - 2547 S.K. 39.MD.GÖRE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI (UZUN SÜRELİ)
       
  37 - İA - 2547 S.K. 40-A-C-D VE 31. MADDELERİNE GÖRE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI
       
  38 - İA - 2547 SK 40B MADDESİNE GERE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  39 - İA - 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI
       
  40 - İA - 2547 S.K.38.MADDESİ GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI
       
  41 - İA - İDARİ PERSONELİN NAKLEN ATANMASI İŞ AKIŞI
       
  42 - İA - ARAÇLI ZİYARETÇİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  43 - İA - YAYA ZİYARETÇİ İŞ AKIŞI
       
  44 - İA - ARAÇ BAKIM ONARIM İŞ AKIŞI
       
  45 - İA - YAPI İŞLERİ BAKIM ONARIM İŞ AKIŞI
       
  46 - İA - GEÇİCİ KABUL İŞ AKIŞI
       
  47 - İA - HAKEDİŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
       
  48 - İA - 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  49 - İA - İL DIŞI ARAÇ GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI
       
  50 - İA - İŞ YERİ TESLİM İŞ AKIŞI
       
  51 - İA - KESİN HAKEDİŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
       
  52 - İA - KESİN KABUL İŞ AKIŞI
       
  53 - İA - KEŞİF İŞ AKIŞI
       
  54 - İA - 041-PEYZAJ BAKIM İŞ AKIŞI
       
  55 - İA - PROJE YAPIM İŞ AKIŞI
       
  56 - İA - BAP SATIN ALMA İŞ AKIŞI
       
  57 - İA - AVANS TALEP İŞ AKIŞI
       
  58 - İA - EĞİTİM, SEMPOZYUM VE SEMİNER DÜZENLEME İŞ AKIŞI
       
  59 - İA - EK ÖDEME İŞ AKIŞI
       
  60 - İA - MAL VE HİZMET İŞ AKIŞI
       
  61 - İA - ADLİ DAVALAR SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  62 - İA - İDARİ DAVALAR SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  63 - İA - BASILI YAYIN SATIN ALMA İŞ AKIŞI
       
  64 - İA - ELEKTRONİK YAYIM ALIMI İŞ AKIŞI
       
  65 - İA - KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  66 - İA - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ORYANTASYON İŞ AKIŞI
       
  67 - İA - ÖDÜNÇ VERME SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  68 - İA - SALON HİZMETLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  69 - İA - SÜRELİ YAYIN SATIN ALIM SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  70 - İA - SÜRELİ YAYINLAR TEKNİK İŞLEMLER İŞ AKIŞI
       
  71 - İA - KİTAP TEKNİK İŞLEMLER İŞ AKIŞI
       
  72 - İA - KÜTÜPHANE ÜYELİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  73 - İA - KÜTÜPHANE YILLIK SAYIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  74 - İA - LOJMAN GİRİŞ ÇIKIŞ İŞ AKIŞI
       
  75 - İA - SİVİL SAVUNMA PLANI İŞ AKIŞI
       
  76 - İA - AFİŞ ASMA İŞ AKIŞI
       
  77 - İA - BİNA VE SALON TAHSİSİ İŞ AKIŞI
       
  78 - İA - STAND AÇMA İŞ AKIŞI
       
  79 - İA - TEMİZLİK İŞLERİ İŞ AKIŞI
       
  80 - İA - ÇİFT ANADAL PROGRAMI AÇILMASI İŞ AKIŞI
       
  81 - İA - YANDAL PROGRAMI AÇILMASI İŞ AKIŞI
       
  82 - İA - YAZOKULU AÇILMASI İŞ AKIŞI
       
  83 - İA - DERS MÜFREDATI İŞ AKIŞI
       
  84 - İA - UZMANLIK ALAN DERSİ AÇILMASI İŞ AKIŞI
       
  85 - İA - HAFTALIK DERS PROGRAM VE DAĞILIMI İŞ AKIŞI
       
  86 - İA - ANKET YAPILMASI İŞ AKIŞI
       
  87 - İA - DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YAZOKULU PROGRAMLARINDAN DERS ALMA İŞ AKIŞI
       
  88 - İA - DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  89 - İA - SANATTA YETERLİLİK PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  90 - İA - TIP BİLİMLERİNDE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  91 - İA - LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT İŞ AKIŞI
       
  92 - İA - LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  93 - İA - LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  94 - İA - ÖZEL YETENEK SINAVLARIYLA ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞ
       
  95 - İA - ÖNLİSANS-LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İŞ AKIŞI
       
  96 - İA - DİKEY GEÇİŞLE KESİN KAYIT YAPTIRANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  97 - İA - ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İŞ AKIŞI
       
  98 - İA - ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ İŞ AKIŞI
       
  99 - İA - ÖĞRENCİ BURS DESTEK İŞ AKIŞI
       
  100 - İA - ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ İŞ AKIŞI
       
  101 - İA - LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ DANIŞMANI ATANMASI İŞ AKIŞI
       
  102 - İA - ÖĞRENCİLERE AKADEMİK DANIŞMANI ATANMASI İŞ AKIŞI
       
  103 - İA - DERS EKLEME BIRAKMA-MAZERETLİ DERS KAYIT İŞ AKIŞI
       
  104 - İA - HAZIRLIK EĞİTİMİ YETERLİLİK SINAVI İŞ AKIŞI
       
  105 - İA - HAZIRLIK EĞİTİMİ SEVİYE BELİRLEME İŞ AKIŞI
       
  106 - İA - ORTAK ZORUNLU DERS MUAFİYET SINAVI İŞ AKIŞI
       
  107 - İA - LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞI
       
  108 - İA - ÖNLİSANS LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ İLE GELEN İŞ AKIŞI
       
  109 - İA - ÖNLİSANS LİSANS PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ İLE GİDEN İŞ AKIŞI
       
  110 - İA - ÖNLİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK GELENLER İŞ AKIŞI
       
  111 - İA - ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK GİDENLER İŞ AKIŞI
       
  112 - İA - DEĞİŞİM KAPSAMINDA GELEN ÖĞRENCİLER İŞ AKIŞI
       
  113 - İA - DEĞİŞİM KAPSAMINDA GİDEN ÖĞRENCİLER İŞ AKIŞI
       
  114 - İA - ASKERLİK DURUM-EKC2 BELGESİ İŞ AKIŞI
       
  115 - İA - NOT DURUM BELGESİ İŞ AKIŞI
       
  116 - İA - ONAYLI DERS İÇERİKLERİ İŞ AKIŞI
       
  117 - İA - ÖĞRENCİ BELGESİ İŞ AKIŞI
       
  118 - İA - PASAPORTA İLİŞKİN BELGE
       
  119 - İA - ÖĞRENCİ KİMLİĞİ İŞ AKIŞI
       
  120 - İA - ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞ AKIŞI
       
  121 - İA - MEZUNİYET BELGESİ DÜZENLEME İŞ AKIŞI
       
  122 - İA - GEÇİCİ NİTELİKTEKİ MEZUNİYET BELGESİ DÜZENLEME İŞ AKIŞI
       
  123 - İA - MEZUNİYET BELGELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞI
       
  124 - İA - ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  125 - İA - SINAV PROGRAMLARI İŞ AKIŞI
       
  126 - İA - EK SINAVLARA KATILMA İŞ AKIŞI
       
  127 - İA - SINAV SONUÇLARININ BYS İŞLENMESİ İŞ AKIŞI
       
  128 - İA - SINAV SONUCUNA İTİRAZ İŞ AKIŞI
       
  129 - İA - ÖĞRENCİ STAJLARI İŞ AKIŞI
       
  130 - İA - ÖĞRENCİ STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  131 - İA - ÖĞRENCİ KAYDININ SİLİNMESİ İŞ AKIŞI
       
  132 - İA - MEZUNİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  133 - İA - MEZUNLARIN TAKİBİ İŞ AKIŞI
       
  134 - İA - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖDENEK KAYDI İŞ AKIŞI
       
  135 - İA - AYRINTILI FİNASMAN PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  136 - İA - BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  137 - İA - BÜTÇE İPTAL İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  138 - İA - KURUM ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞITIM İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  139 - İA - ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  140 - İA - İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  141 - İA - HAZİNE YARDIM TALEBİ TABLOSU İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  142 - İA - YILI KAMU YATRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  143 - İA - İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİNİN TAKİP VE GELİR FAZLASI KISMININ KAYDI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  144 - İA - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HAZIRLAMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  145 - İA - ÖDENEK AKTARMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  146 - İA - ÖDENEK EKLEME İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  147 - İA - ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  148 - İA - TENKİS BELGESİ DÜZENLEME İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  149 - İA - YATIRIM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI İŞLEMİ
       
  150 - İA - TOPLU PROJE DETAY PROGRAMI HAZIRLANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  151 - İA - TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARISI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  152 - İA - KADRO DAĞILIM CETVELLERİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  153 - İA - İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  154 - İA - İŞÇİ MAAŞLARI İŞ AKIŞI
       
  155 - İA - KANTİN DENETLEME İŞ AKIŞI
       
  156 - İA - KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞ AKIŞI
       
  157 - İA - BİRİMLERE GELEN YAZILI TALEPLERİN CEVAPLANMASI
       
  158 - İA - KİRALAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  159 - İA - PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  160 - İA - YATIRIM HARCAMALARI GERÇEKLEŞTİRME RAPORU VE KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  161 - İA - SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE SÖZLEŞMELERİ
       
  162 - İA - YAN ÖDEME CETVELLERİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  163 - İA - AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  164 - İA - AY SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  165 - İA - BANKA HESABI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  166 - İA -  PROJE ÖDEME İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  167 - İA - EK DERS VE FAZLA ÇALIŞMA ÖDEME İŞLEMLERİ
       
  168 - İA - EMANET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  169 - İA - GEÇİCİ VEYA KESİN TEMİNAT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  170 - İA - İHALE TAAHHÜT KARTI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  171 - İA - KESİN HESAP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  172 - İA - KİŞİLERDEN ALACAK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  173 - İA - MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  174 - İA - SGK VEYA VERGİ BORCU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  175 - İA - TAŞINIRLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  176 - İA - ÜNİVERSİTE GELİRLERİNİN TAKİBİ VE KAYDEDİLMESİ İŞ AKIŞI
       
  177 - İA - VERGİ BEYANNAMELERİ İŞ AKIŞI
       
  178 - İA - YEVMİYELERİN ARŞİVLENMESİ İŞ AKIŞI
       
  179 - İA - YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  180 - İA - DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI
       
  181 - İA - KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  182 - İA - TEKNİK ŞARTNAME İŞ AKIŞI
       
  183 - İA - YAKLAŞIK MALİYET İŞ AKIŞI
       
  184 - İA - EK DERS VE FAZLA ÇALIŞMA İŞLEMLERİ  HAZIRLANMASI SÜRECİ İŞ AKIŞI
       
  185 - İA - YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI
       
  186 - İA - YEMEK ÜRETİMİ İŞ AKIŞI
       
  187 - İA - ÖĞRENCİ TOPLULUĞU ETKİNLİK TOPLULUK İŞ AKIŞI
       
  188 - İA - ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KURMA İŞ AKIŞI
       
  189 - İA - ÖĞRENCİNİN KENDİ İSTEĞİYLE KAYDINI SİLDİRMESİ İŞ AKIŞI
       
  190 - İA - DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI
       
  191 - İA - DERS YÜKÜ FORMU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI
       
  192 - İA - MAZERET SINAVI İŞ AKIŞI
       
  193 - İA - BAKIM ONARIM TEKNİK DESTEK İŞ AKIŞI
       
  194 - İA - E-POSTA (AKADEMİK-İDARİ) YÖNETİM İŞ AKIŞI
       
  195 - İA - E-POSTA (ÖĞRENCİ) YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  196 - İA - IP TELEFON-İSTEĞİ  İŞ AKIŞI
       
  197 - İA - IP TELEFON GÜNCELLEME İŞ AKIŞI
       
  198 - İA - IP TELEFON-ARIZA  İŞ AKIŞI
       
  199 - İA - WEP HİZMET YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  200 - İA - TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞ AKIŞI
       
  201 - İA - ÖĞRENCİ TRANSKRİPT VERME İŞ AKIŞI
       
  202 - İA - SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
       
  203 - İA - ARŞİV HİZMETLERİ İŞ AKIŞI
       
  204 - İA - FAZLA MESAİ İŞ AKIŞI
       
  205 - İA - DERS İÇERİK BELİRLEME İŞ AKIŞI
       
  206 - İA - MAZERETLİ KAYIT YENİLEME İŞ AKIŞI
       
  207 - İA - GEZİ FAALİYETİ İŞ AKIŞI
       
  208 - İA - SINAV GÖZETMEN GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI
       
  209 - İA - MUAFİYET BAŞVURU İŞ AKIŞI
       
  210 - İA - EVRAK KAYIT SONRASI İŞ AKIŞI
       
  211 - İA - ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  212 - İA - PERSONEL İŞE BAŞLAMA İŞ AKIŞI
       
  213 - İA - AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  214 - İA - PERSONEL İŞTEN AYRILMA İŞ AKIŞI
       
  215 - İA - ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞ AKIŞI
       
  216 - İA - YÖNETİM KURULU ÜYE BELİRLEME İŞ AKIŞI
       
  217 - İA - SINAV GÖZETMEN GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI
       
  218 - İA - BÖLÜM BAŞKANI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞI
       
  219 - İA - DERS GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI
       
  220 - İA - MUAFİYET SONRASI DERS İNTİBAKI İŞ AKIŞI
       
  221 - İA - AKADEMİK PERSONEL  GÖREV SÜRESİ  UZATIMI
       
  222 - İA - AKADEMİK PERSONEL İZİN İŞ AKIŞI
       
  223 - İA - İDARİ PERSONEL YILLIK -MAZERET İZİN İŞ AKIŞI
       
  224 - İA - SINAV ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI
       
  225 - İA - EMEKLİ KESENEKLERİ ÖDEME İŞ AKIŞI
       
  226 - İA - ÖĞRETİM ELEMANI NOT DÜZELTME BAŞVURU İŞ AKI
       
  227 - İA - TEKDERS SINAV İŞ AKIŞ
       
  228 - İA - YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞI
       
  229 - İA - AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  230 - İA - DEVİR YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  231 - İA - DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ
       
  232 - İA - HİBE EDİLEN MAL-MALZEMENİN ÇIKIŞ İŞ ŞEMASI
       
  233 - İA - HURDAYA AYRILAN MAL-MALZEME ÇIKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  234 - İA - İDARİ PERSONEL NAKLEN GEÇİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  235 - İA - İSTİFA ASKERLİK ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  236 - İA - KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  237 - İA - KIST MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  238 - İA - MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
       
  239 - İA - ÖĞRETİM ELEMANI İZİN KULLANDIRMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 
       
  240 - İA - ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  241 - İA - ÖLÜM YARDIMI ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  242 - İA - SATIN ALINAN MAL VE MALZEME GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  243 - İA - SAYIM DEVİR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  244 - İA - SINAV ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  245 - İA - YIL SONU TAŞINIR YÖNETİM HESABI İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  246 - İA - ZİMMET VERME İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  247 - İA - ZİMMETTEN DÜŞME İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  248 - İA - YENİ DÖKÜMAN İŞ AKIŞI
       
  249 - İA - İŞKUR VE 4C’Lİ PERSONELLERİN MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  250 - İA - DÖNER SERMAYE VERGİ MATRAHLARININ ONAYLANMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  251 - İA - JÜRİ ÜYELİĞİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  252 - İA - GÖREV YOLLUĞU ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  253 - İA - SATIN ALMA ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  254 - İA - ŞARTNAME GELİRİNİN TAKİBİNİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  255 - İA - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  256 - İA - İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  257 - İA - İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANININ REVİZE EDİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  258 - İA - ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ KONTROLÜ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  259 - İA - ÖDENEK AKTARMA KONTROLÜ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  260 - İA - STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  261 - İA - STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  262 - İA - STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE KALKINMA BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  263 - İA - STRATEJİK PLANIN İLGİLİ BİRİM-KURUM KURULUŞLARA GÖNDERİLMESİ VE KAMUOYUNA SUNULMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  264 - İA - DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN BAP PAYININ TAKİP VE GELİR FAZLASI KISMININ KAYIT İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  265 - İA - YATIRIM PROGRAMININ REVİZESİNİN YAPILMASI İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  266 - İA - DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  267 - İA - İHALE DOSYASI İNCELEME İŞLEMİ İŞ AKIŞI
       
  268 - İA - STRATEJİK PLANIN UYGULANMASININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI
       
  269 - İA - SEKRATARYA İŞ AKIŞI 
       
  270 - İA - YENİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMA İŞ AKIŞI
       
  271 - İA - LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCI YENİ KAYIT İŞ AKIŞI
       
  272 - İA - TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
       
  273 - İA - YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ İŞ AKIŞ
       
  274 - İA - LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI
       
  275 - İA - YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA İŞ AKIŞI
       
  276 - İA - DOKTORA YETERLİK KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI VE YETERLİK SINAVLARI İŞ AKIŞI
       
  277 - İA - DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİNİN BELİRLENMESİ İŞ AKIŞI
       
  278 - İA - DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI İŞ AKIŞI
       
  279 - İA - DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI İŞ AKIŞI
       
  280 - İA - LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET İŞ AKIŞI
       
  281 - İA - TEZ KONUSU BAŞLIĞI DEĞİŞTİRME İŞ AKIŞI
       
  282 - İA - TEZ DANIŞMANI ATAMA İŞ AKIŞI
       
  283 - İA - ENSTİTÜ KURULU İŞ AKIŞI
       
  284 - İA - YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME İŞ AKIŞI
       
  285 - İA - AĞ SİSTEM YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  286 - İA - SİSTEM YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  287 - İA - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İLİŞİK KESME İŞ AKIŞI
       
  288 - İA - MEVLANA GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
       
  289 - İA - MEVLANA GİDEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
       
  290 - İA - FARABİ GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
       
  291 - İA - FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
       
  292 - İA - ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
       
  293 - İA - ERASMUS GELEN ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI
       
  294 - İA - ERASMUS GİDEN PERSONEL İŞ AKIŞI
       
  295 - İA - ERASMUS GELEN PERSONEL İŞ AKIŞI
       
  296 - İA - KURS AÇMA İŞ AKIŞI.
       
  297 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KONTROL VE DENETLEME  YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  298 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  UYGULAMA YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  299 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜM VE ANALİZ YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  300 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANLAMA VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  301 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ  İŞ AKIŞI
       
  302 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÜREÇ  YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  303 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA  EĞİTİM YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  304 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA PERFORMANS YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  305 - İA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  306 - İA - 2547 S.K. 39.MD.GÖRE GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞI (KISA SÜRELİ)
       
  307 - İA - ADAY MEMUR EĞİTİMİ İŞ AKIŞI
       
  308 - İA - ORYANTASYON EĞİTİMİ İŞ AKIŞI
       
  309 - İA - HİZMETİÇİ EĞİTİM İŞ AKIŞI
       
  310 - İA - İÇ DENETİM BİRİMİ PLAN VE PROGRAM HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
       
  311 - İA - İÇ DENETİM BİRİMİ FAALİYETİ İŞ AKIŞI
       
  312 - İA - İÇ DENETİM BİRİMİ DANIŞMANLIK İŞ AKIŞI
       
  313 - İA - İÇ DENETİM BİRİMİ İZLEME FAALİYETİ İŞ AKIŞI
       
  314 - İA - GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞ AKIŞI
       
  315 - İA - GÜVENLİK İŞLERİ YERİNE GETİRİLMESİ İŞ AKIŞI
       
  316 - İA - GÜVENLİK PLANLAMA İŞ AKIŞI
       
  317 - İA - SATIN ALMA İHTİYAÇ BELİRLEME İŞ AKIŞI
       
  318 - İA - SATIN ALMA USULÜ BELİRLEME İŞ AKIŞI
       
  319 - İA - TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞ AKIŞI
       
  320 - İA - TEMİZLİK PLANLAMA İŞ AKIŞI
       
  321 - İA - HUKUKİ GÖRÜŞ İŞ AKIŞI
       
  322 - İA - İCRA İŞLERİ İŞ AKIŞI
       
  323 - İA - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİM İŞ AKIŞI
       
  324 - İA - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİK İŞ AKIŞI
       
  325 - İA - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER EVRAK YÖNETİMİ  İŞ AKIŞI
       
  326 - İA - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ATÖLYE ÇALIŞMA İŞ AKIŞI
       
  327 - İA - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER TANITIM İŞ AKIŞI
       
  328 - İA - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİK BİLGİ SİSTEMİ İŞ AKIŞI
       
  329 - İA - ARAŞTIRMA,EĞİTİM,DEMONSTRASYON VE ARGE PROJELERİ  UYGULAMA İŞ AKIŞI
       
  330 - İA - ÜRETİM PROJESİ UYGULAMA İŞ AKIŞI
       
  331 - İA - PROJE ARA VE KESİN SONUÇ RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI
       
  332 - İA - ÜRÜN SATIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
       
  333 - İA - ALET EKİPMAN DESTEK HİZMETİ SAĞLAMA İŞ AKIŞI
       
  334 - İA - TRAKTÖR İŞ NAKLİYE TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İŞ AKIŞI
       
  335 - İA - İŞ GÜCÜ TEKNİK ELEMAN TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İŞ AKIŞI
       
  336 - İA - ARAŞTIRMA,EĞİTİM,DEMONSTRASYON VE ARGE PROJELERİ  UYGULAMA TALEBİ İŞ AKIŞI
       
  337 - İA - İŞ MAKİNESİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İŞ AKIŞI
       
  338 - İA - DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETİMİ İŞ AKIŞI
       
  339 - İA - SUNUCU KURULUMU İŞ AKIŞI
       
  340 - İA - WEB SERVİS İSTEKLERİ İŞ AKIŞI
       
  341 - İA - FİREWALL KONFİGURASYONU İŞ AKIŞI
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top