Öz Değerlendirme Ekipleri

BİRİM UNVANI ADI SOYADI
Bolu MYO Prof.Dr.Rahmi Yücel
  Öğr.Gör.İbrahim Karagöz 
  Öğr.Gör. Dilek Eren
  Dr.Öğr.Üyesi Niyazi Gümüş
  Öğr.Gör. Hülya Er
  Öğr.Gör.Dr. Özgür Çark
  Fahriye Damar 
Bolu Teknik Bilimler MYO Doç.Dr. Hamdi ZENGİNBAL
  Doç.Dr. Ahmet Keskin 
  Dr.Öğr.Üyesi Muhsin Uğur DOĞAN
  Dr.Öğr.Üyesi İlker YILDIZ 
  Dr.Öğr.Üyesi Filiz YILDIZ 
  Dr.Öğr.Üyesi Eylem AKGÜL YALÇIN 
  Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ÇİÇEK 
  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ŞEN 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Türkan ARGON
  Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN
  Doç. Dr. Fatih AYDIN
Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Emine Özlem YİĞİT          
  Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN
  Doç. Dr. İbrahim Alper KÖSE
  Dr. Öğr. Üyesi Özlem OKYAY       
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTINDAĞ
Fen Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Hakan YETİŞ
  Doç.Dr. Sedat ÇETİN
  Dr.Öğr.Üyesi Gamze DOĞDU OKÇU
Fen Edebiyat Fak Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
  Doç. Dr. Günce ŞAHİN
  Prof. Dr. İzzet MORKAN
  Prof. Dr. Osman GÖRÜR
  Dr. Öğr. Üyesi Meral GEZİCİ YALÇIN
  Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
  Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Gerede MYO Öğr.Gör. Zeynep Tuba NURSOY 
  Öğr.Gör. Mesut AKÖĞRETMEN
  Öğr.Gör. Cevdet TUNÇ
  Öğr.Gör. Nuri SEZER
  Öğr.Gör. Mehmet BAYIK
  Öğr.Gör. Mehmet Senan YILMAZ
Gerede UBYO Öğr. Gör.Hakan ÇAMBEL
  Arş. Gör.Bestami KARAKAHYA
  Arş. Gör.Süleyman ÇELİK
Güzel Sanatlar Fakültesi Prof.Dr.Nesrin KALYONCU 
  Dr.Öğr.Üyesi Özden GEZER OĞUZ 
  Dr.Öğr.Üyesi Erdem OĞUZ
  Dr.Öğr.Üyesi Pakize KAYADİBİ
  Dr.Öğr.Üyesi Perihan ŞAN ASLAN
  Dr.Öğr.Üyesi Serkan DEMİR
  Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ÖZTÜRK
İktisadi ve İdari Bil.Fakülte Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan YILDIRIM 
  Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit EŞ
  Dr. Öğr. Üyesi Kadir AYYILDIRIM, 
  Dr. Öğr. Üyesi Meşküre Burcu BAYRAK 
  Dr. Öğr. Üyesi İlhan SAĞSEN 
  Arş. Gör. Ali BERKUL
İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ
  Doç. Dr. Talip AYAR  
  Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURAK 
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TABAKOĞLU 
İletişim Fak Doç.Dr. Selami ÖZSOY
  Dr. Öğrt. Üyesi Hüsamettin AKAR
  Dr. Öğrt. Üyesi Derya ÇETİN
  Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Tuncay ERDEM
Mengen MYO Öğr.Gör. A.Kemal KEMER
  Öğr.Gör.Berker ÇİFTÇİ 
  Y.Sekr.Murat KILIÇARSLAN 
  Bilg.İşlt. Alparslan TAŞTAN
Mimarlık Fak  Dr. Öğr. Üyesi Binali TERCAN 
  Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin SELÇUK
  Öğr. Gör. Mehmet Ümit METERELLİYÖZ
MT SH MYO Prof.Dr.Kamil GÜREL 
  Dr.Öğr.Üyesi Fırat KARABOĞA 
  Öğr. Gör. Ezgi ATALAY 
  Dr.Öğr.Üyesi G. Şule TEPETAŞ CENGİZ
  Öğr. Gör. Saffet DURSUN 
  Dr.Öğr.Üyesi Ramazan GÜNEŞER 
Mengen MYO Öğr. Gör. Berker Çiftçi 
  Öğr. Gör. Ali Kemal Kemer
Mudurnu SA MYO Öğr.Gör. Muhammet GÖREN 
  Öğr.Gör. Mehmet Kadir TORUN 
  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif ÖZCAN 
  Öğr.Gör.Dr. Dilek CANYURT 
  Dr.Öğr.Üyesi Tuba BAK
  Öğr.Gör. Burcu BOSTANCI 
  Dr.Öğr.Üyesi (Bölüm Başkanı)Süheyla Esin KÖKSAL
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oktay AYTAR
  Doç. Dr. A. Osman Emiroğlu
  Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Dinçer Erbaş
  Dr. Öğr.Üyesi Alper Bayrak
  Dr. Öğr.Üyesi İlyas Atalar
  Doç. Dr. Nazlı Baldan Pakdil
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa Hayati ATALA 
  Dr. Öğr. Üyesi  Ayhan ÇETİNKAYA
  Dr. Öğr. Üyesi  Ali Osman ARSLAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ 
  Dr.Öğr.Üyesi Tamer ÇANKAYA 
  Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA 
  Doç.Dr. Eylem TÜTÜN YÜMİN 
  Dr.Öğr.Üyesi Aylin AKOĞLU 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Arş. Gr. Muhammet Mustafa AYDIN
  Tamer GÜVEN
  Kasım TİMUR
Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM 
  Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN 
  Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÖZÇAKIR 
  Arş. Gör. Nuh Osman YILDIZ 
  Arş. Gör. Tuğba KOCAAĞA 
  Bilg. İşl. Hayrettin KARAMAN 
Tıp Fakültesi Doç.Dr.Mervan BEKDAŞ 
  Doç.Dr. Sebahat GÜCÜK 
  Doç.Dr.Akcan AKKAYA 
  Dr.Öğr.Üy. Tamer ÇOLAK 
  Dr.Öğr.Üy.Erdem HÖSÜKLER 
  Dr.Öğr.Üy. Oya KALAYCIOĞLU
 

Dr.Öğr.Üy. Ömür Gülsüm DENİZ  

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top