Öz Değerlendirme Ekipleri

Sorumlu isminin yanına (X) BAİBÜ Birim öz değerlendirme Ekipleri (Aralık 2019)
  Fakülte Öğretim Elemanı İsim
1 Bolu MYO Doç.Dr.Rahmi Yücel, Müdür
2   Öğr.Gör.İbrahim Karagöz Müdür yard
3   Öğr.Gör. Dilek Eren
4   Dr.Öğr.Üyesi Niyazi Gümüş
5   Öğr.Gör. Hülya Er
6   Öğr.Gör.Dr. Özgür Çark
7   Fahriye Damar (idari personel)
8 Bolu Teknik Bilimler MYO Doç.Dr. Hamdi ZENGİNBAL
9   Doç.Dr. Ahmet Keskin 
10   Dr.Öğr.Üyesi Muhsin Uğur DOĞAN
11   Dr.Öğr.Üyesi İlker YILDIZ 
12   Dr.Öğr.Üyesi Filiz YILDIZ 
13   Dr.Öğr.Üyesi Eylem AKGÜL YALÇIN 
14   Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ÇİÇEK 
15   Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ŞEN 
16 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Türkan ARGON
17   Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN
18   Doç. Dr. Fatih AYDIN
19 Eğitim Fakültesi Eğitim Koordinatörü  Doç. Dr. Emine Özlem YİĞİT          
20   Komisyon Üyesi Doç. Dr. Eralp BAHÇİVAN
21   Komisyon Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alper KÖSE
22   Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem OKYAY       
23   Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTINDAĞ
24 Fen Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Hakan YETİŞ
25   Doç.Dr. Sedat ÇETİN
26   Dr.Öğr.Üyesi Gamze DOĞDU OKÇU
27 Fen Edebiyat Fak Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK,Biyoloji Bölümü
28   Doç. Dr. Günce ŞAHİN,Biyoloji Bölümü
29   Prof. Dr. İzzet MORKAN,Kimya Bölümü
30   Prof. Dr. Osman GÖRÜR,Fizik Bölümü
31   Dr. Öğr. Üyesi Meral GEZİCİ YALÇIN,Psikoloji Bölümü
32   Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN,Sosyoloji Bölümü
33   Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ,Arkeoloji Bölümü
34 Gerede MYO Öğr.Gör. Zeynep Tuba NURSOY - Müdür Yardımcısı
35   Öğr.Gör. Mesut AKÖĞRETMEN
36   Öğr.Gör. Cevdet TUNÇ
37   Öğr.Gör. Nuri SEZER
38   Öğr.Gör. Mehmet BAYIK
39   Öğr.Gör. Mehmet Senan YILMAZ
40 Gerede UBYO Öğr. Gör.Hakan ÇAMBEL,Bankacılık ve Finans
    Arş. Gör.Bestami KARAKAHYA,Uluslararası Ticaret ve Lojistik
    Arş. Gör.Süleyman ÇELİK,Pazarlama
  Güzel Sanatlar Fakültesi Prof.Dr.Nesrin KALYONCU Başkan
    Dr.Öğr.Üyesi Özden GEZER OĞUZ Üye (Dekan Yard.)
    Dr.Öğr.Üyesi Erdem OĞUZ
    Dr.Öğr.Üyesi Pakize KAYADİBİ
    Dr.Öğr.Üyesi Perihan ŞAN ASLAN
    Dr.Öğr.Üyesi Serkan DEMİR
    Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ÖZTÜRK
50 İktisadi ve İdari Bil.Fakülte Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan YILDIRIM ,  iktisat
51   Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit EŞ, işletme
    Dr. Öğr. Üyesi Kadir AYYILDIRIM, Maliye
    Dr. Öğr. Üyesi Meşküre Burcu BAYRAK Kamu Yönetimi 
    Dr. Öğr. Üyesi İlhan SAĞSEN Uluslararası İlişkiler 
    Arş. Gör. Ali BERKUL, Uluslar arası ilişkiler
  İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ (Dekan Yrd.) 
    Doç. Dr. Talip AYAR  
    Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURAK 
    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TABAKOĞLU 
  İletişim Fak Doç.Dr. Selami ÖZSOY,Gazetecilik Bölümü
    Dr. Öğrt. Üyesi Hüsamettin AKAR,Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
    Dr. Öğrt. Üyesi Derya ÇETİN,Radyo Televizyon Ve Sinema
    Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Tuncay ERDEM, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
64 Mengen MYO Öğr.Gör. A.Kemal KEMER
    Öğr.Gör.Berker ÇİFTÇİ (md.yrd)
    Y.Sekr.Murat KILIÇARSLAN  (md.yrd)
    Bilg.İşlt. Alparslan TAŞTAN
68 Mimarlık Fak  Dr. Öğr. Üyesi Binali TERCAN (Başkan)
    Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin SELÇUK
    Öğr. Gör. Mehmet Ümit METERELLİYÖZ
71 MT SH MYO Prof.Dr.Kamil GÜREL Müdür
    Dr.Öğr.Üyesi Fırat KARABOĞA Müdür Yardımcısı
    Öğr. Gör. Ezgi ATALAY Müdür Yardımcısı
74   Dr.Öğr.Üyesi G. Şule TEPETAŞ CENGİZ Bölüm Başkanı
    Öğr. Gör. Saffet DURSUN Bölüm Başkan Yard
    Dr.Öğr.Üyesi Ramazan GÜNEŞER Öğretim Elemanı
  Mengen MYO Öğr. Gör. Berker Çiftçi Müdür Yardımcısı 
    Öğr. Gör. Ali Kemal Kemer
79 Mudurnu SA MYO Öğr.Gör. (Müdür Yardımcısı)Muhammet GÖREN 
    Öğr.Gör. (Müdür Yardımcısı)Mehmet Kadir TORUN 
    Dr.Öğr.Üyesi (Bölüm Başkanı)Mehmet Akif ÖZCAN 
    Öğr.Gör.Dr. Dilek CANYURT 
    Dr.Öğr.Üyesi (Bölüm Başkanı)Tuba BAK
    Öğr.Gör. Burcu BOSTANCI 
    Dr.Öğr.Üyesi (Bölüm Başkanı)Süheyla Esin KÖKSAL
86 Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oktay AYTAR
    Doç. Dr. A. Osman Emiroğlu
    Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Dinçer Erbaş
    Dr. Öğr.Üyesi Alper Bayrak
    Dr. Öğr.Üyesi İlyas Atalar
    Doç. Dr. Nazlı Baldan Pakdil
92 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa Hayati ATALA 
    Dr. Öğr. Üyesi  Ayhan ÇETİNKAYA
    Dr. Öğr. Üyesi  Ali Osman ARSLAN
95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ Dekan Yardımcısı
    Dr.Öğr.Üyesi Tamer ÇANKAYA Dekan Yardımcısı
    Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA Hemşirelik Bölüm Başkanı
    Doç.Dr. Eylem TÜTÜN YÜMİN Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı
    Dr.Öğr.Üyesi Aylin AKOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
101 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Arş. Gr. Muhammet Mustafa AYDIN
    Tamer GÜVEN
    Kasım TİMUR
104 Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM 
    Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN 
    Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÖZÇAKIR 
    Arş. Gör. Nuh Osman YILDIZ 
    Arş. Gör. Tuğba KOCAAĞA 
    Bilg. İşl. Hayrettin KARAMAN 
111 Tıp Fakültesi Doç.Dr.Mervan BEKDAŞ Çocuk Sağlığı ve Hast. 
    Doç.Dr. Sebahat GÜCÜK Aile Hekimliği 
    Doç.Dr.Akcan AKKAYA Anezteziyoloji ve Rean. 
    Dr.Öğr.Üy. Tamer ÇOLAK Acil Tıp 
    Dr.Öğr.Üy.Erdem HÖSÜKLER Adli Tıp
    Dr.Öğr.Üy. Oya KALAYCIOĞLU, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
   

Dr.Öğr.Üy.Ömür Gülsüm DENİZ  Histoloji ve Embriyolo

ji

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4650 Fax: +90 374 253 4527
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top