Kalite Koordinatörlüğü

KALİTE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Kamil GÜREL

 

KALİTE KOORDİNATÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Muhsin HALİS

Doç. Dr. Mustafa İMREN

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00 Fax: +90 374 253 45 06 
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top