KURUMSAL DEĞERLENDİRME

 

Kurum İç Değerlendirme Raporları                              Yükseköğretim Kalite Kurulu                   
     
2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu   Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
     
2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu   Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.3 GÜNCEL)
    Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.2)                  
2017 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu            
    Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu          
2018 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu     Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları                  
      Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu                  
 2019 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu     Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği                   
      Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği                  
      Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu                  
      Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu                  
      Ek.5/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu                  
      Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu                  

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4650 Fax: +90 374 253 4527
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top